Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Brabant wil

  • Snelwegen verbreden en knelpunten aanpakken op de A2, A27, A50, A58, A59 en de A67, zoals knooppunt Hooipolder en de ombouw van de N65 naar de A65
  • De groei van Eindhoven Airport stimuleren
  • Een treinverbinding naar Eindhoven Airport
  • Regionale luchthavens Breda (Seppe) en Budel behouden als belangrijk deel van onze infrastructuur
  • Marktonderzoek doen naar waar de (extra) inzet van (nacht)bussen rendabel is
  • Het Kanaal van Tilburg verdiepen
  • Goederenvervoer stimuleren via de Betuweroute en zuidelijk via een upgrade van de IJzeren Rijn