Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Brabant wil

  • Een kerncentrale in Geertruidenberg in plaats van de Amercentrale op biomassa
  • Tot de bouw van de kerncentrale de Amercentrale openhouden als kolencentrale
  • Geen nieuwe windturbines en zonnevlaktes
  • Om kostbare landbouwgrond te beschermen en te behouden plaatsen we geen zonnevlaktes op kostbare landbouwgrond
  • Geen biomassacentrales
  • Inzetten op innovatief onderzoek naar diverse vormen van kernenergie
  • Initiatieven voor nieuwe kerncentrales faciliteren
  • Zonnepanelen op daken met soepele regelgeving faciliteren
  • De energietransitie niet afdwingen door belastingen en regelgeving
  • Klimaatsubsidies afschaffen