Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Brabant wil

  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting fors omlaag en alleen nog aanwenden voor verbeteren van de Brabantse mobiliteit
  • Het budget van de provincie fors verminderen door een kleinere organisatie en het schrappen van subsidies
  • Essent-gelden teruggeven aan Brabanders door lasten te verlagen
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Geen nieuwe provinciale belastingen
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum
  • Geen taken overhevelen van Brabant naar het Rijk, het IPO en de RES
  • De vriendschapsbanden met Chinese steden en regio’s opzeggen en meer democratische samenwerkingen aangaan met andere steden in bijvoorbeeld Zuid-Korea