Welkom bij JA21 Noord-Brabant!

Verkiezingsprogramma JA21 Noord-Brabant

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Waar is uw geld?

Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.

JA21 kiest voor moderne, schone én betaalbare elektriciteit:
Brabantse kernenergie voor ònze huizen en bedrijven. Onze eigen kerncentrale houdt Brabant groen en maakt energie weer duurzaam betaalbaar.

Stop de stikstof waanzin!

Waarom zet stikstof het land op slot? Activisten en politici vinden dat we meer hei en stuifzand nodig hebben. Hei heeft problemen met stikstof, onze bomen niet. Het bureaucratisch gevolg: verlammende stikstofregels.

JA21 Brabant stelt geldverkwisting “Smart District” Helmond aan de kaak

Politieke keuzes zorgen ervoor dat u, geen huis kunt vinden: Stikstofregels, de instroom van tienduizenden asielzoekers, dwang om huizen van het gas te halen. Willem Rutjens van JA21 Brabant onderzoekt waar de problemen in Brabant liggen. In Helmond worden honderden miljoenen uitgegeven aan een prestigeproject, Smart District. Politici presteren het om slechts 500 tijdelijke woningen te plannen en één treurige proefwoning neer te zetten. De baantjescarrousel draait juist wel weer op volle toeren. JA21 Brabant zal zich blijven inzetten om dit soort problemen aan het licht te stellen. Zodat ook u, straks gewoon een dak boven uw hoofd heeft.