Welkom bij JA21 Noord-Brabant!

Verkiezingsprogramma JA21 Noord-Brabant

Provinciale Statenverkiezingen 2023

We hebben belangrijk nieuws!

Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Noord-Brabant voor JA21 kiezen!

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. JA21 wil zo snel mogelijk stoppen met bomenstook en op de locatie van De Amercentrale in Geertruidenberg een Brabantse kerncentrale bouwen. Zo kunnen Brabanders profiteren van onze eigen kernenergie.

Boeren, bouwen en bedrijvigheid, alles staat op slot door steeds strenger wordende regelgeving. De provincie Brabant hanteert zelfs veel strengere stikstofregels dan landelijk het geval is. Onze boeren zouden gewaardeerd moeten worden voor het geleverde werk. JA21 vindt het hoog tijd dat de provincie een stap terug doet, ondernemers met rust laat en stopt met ons geld te verkwisten aan kunstmatige doelen.

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dat willen we voor ons Brabant en voor u!

Het moet echt anders