Jan 12, 2024

Wanneer het over 135 miljoen euro Brabants belastinggeld gaat, wordt er lacherig over gedaan in Provinciale Staten. Dit bestuur spreekt liever met tal hun lobby-vriendjes en belangenclubjes, en vergeet voor wie ze daadwerkelijk in de statenzaal zitten: Ú