Cultuur en Recreatie

Brabant is zoveel meer dan de “provincie”. JA21 koestert de Brabantse cultuur. Door onze financiële situatie zijn er voor de toekomst scherpe keuzes nodig. Beleid moet erop gericht zijn om de cultuursector ondernemend te maken en daarmee minder afhankelijk van subsidies.

JA21 Brabant wil

  • Samenwerking met Belgisch Brabant intensiveren, vanwege onze historische verbondenheid
  • Beleid maken dat zich richt op het ondernemend maken van de cultuursector, zodat ze minder afhankelijk worden van subsidies
  • Brabant C en KunstLoc ontmantelen, omdat dit inefficiënte en gepolitiseerde organisaties zijn
  • Het Leisure Ontwikkelfonds opheffen, vanwege de remmende werking op gezonde innovatie in de vrijetijdssector.
  • Recreatie in de natuur faciliteren