Maike Manon Damen-Flobbe

Maike Manon Damen-Flobbe

Burgerlid namens JA21 Brabant

Al ruim acht jaar sta ik voor de klas in het voortgezet onderwijs. Als docent op het platteland spreek ik veel leerlingen die zich zorgen maken over hun toekomst. Leerlingen van boerenbedrijven vragen zich af of zij nog wel het mooie bedrijf van hun ouders kunnen doorzetten, en of dat überhaupt wel kan blijven bestaan. Andere leerlingen vragen zich af of ze later nog wel een huis voor ze is en of ze in het dorp kunnen blijven wonen waar ze zijn opgegroeid. Wezenlijke vragen waarop de politiek nog steeds geen antwoord lijkt te hebben.

Brabant is verzandt in een papieren werkelijkheid waar crisis op crisis zich afspeelt. Er moeten 130.000 woningen gebouwd worden, maar vergunningen hiervoor worden niet afgegeven door de stikstofproblematiek. Boeren moeten hun stallen aanpassen maar krijgen geen vergunning omdat er nog geen bewezen effectieve stalsystemen zijn. Het beleid zit vol met dit soort tegenstijdigheden die niet meer uit te leggen zijn.

Iedere dag zet ik me in voor onze samenleving. Als docent bereid ik onze jongeren voor op een plek in onze maatschappij en hoop ik dat ze weldenkende en kritische burgers worden waar we als samenleving op kunnen bouwen. Als burgerlid voor JA21 Brabant zet ik me in om de leefbaarheid in Brabant te vergroten en ervoor te zorgen dat iedereen, en zeker onze jeugd, een mooie toekomst heeft in onze prachtige provincie. Zodat Noord-Brabant een provincie is waarop zij kunnen bouwen.