Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Brabant wil

  • Vermindering van overbodige regelgeving voor ondernemers
  • Innovatie stimuleren door partijen bijeen te brengen
  • De banden met Belgisch Brabant versterken om onze economie te stimuleren
  • De “Brabantse toppen”, oftewel de extra “ambities” die de provincie de Brabanders opgelegd heeft op het gebied van onder meer energie en stikstof, wegnemen
  • Geen maatregelen treffen zonder meetbaar effect op het gebied van CO2-reductie, die de economische groei tegenhouden
  • Stoppen met concurrentievervalsing en belemmering van écht ondernemerschap door drastisch te snoeien in subsidies en fondsen