Jan 13, 2023

Op 18 januari hebben we ons verkiezingsprogramma voor Brabant gepresenteerd. Onder het motto: ‘Het moet echt anders’ gaan we deze verkiezingen in, ook voor onze eigen duurzaam betaalbare kernenergie.

“Windturbines, zonnevlaktes en bomenstook vergen een te grote tol van Brabant, op onze beperkte ruimte en onze portemonnee” stelt @WillemRutjens, lijstrekker voor JA21 in Brabant “Ruimte hebben we nodig om te wonen, energie om te ondernemen. Onze eigen kerncentrale zorgt voor een duurzaam betaalbaar en betrouwbare bron van energie.” JA21 wil zo snel mogelijk stoppen met bomenstook op de locatie van de Amercentrale in Geertruidenberg en een Brabantse kerncentrale bouwen. Zo kunnen Brabanders profiteren van onze eigen kernenergie, ook in de toekomst.

In Brabant staat alles op slot door steeds strenger wordende regelgeving: boeren, bouwen en bedrijvigheid. De provincie Brabant hanteert zelfs veel strengere regels dan landelijk het geval is. JA21 vindt het daarom hoog tijd dat de provincie een stap terug doet, ondernemers met rust laat, lasten verlaagt en de economie weer laat bloeien.

JA21 zet zich in voor meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asiel dwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren.

#HetMoetEchtAnders